10აგვისტო

ჩემი დაბ.დღის დღე შეილება ითქვას..ვერასოდეს ვიტანდი!
1საც ქონია..ანდა ალბათ ამპონტში:
The Great Daylight 1972 Fireball (or US19720810) is an Earth-grazing meteoroid which passed within 57 kilometres of the surface of the Earth at 20:29 UTC on August 10, 1972. It entered the Earth's atmosphere in daylight over Utah, United States (14:30 local time) and passed northwards leaving the atmosphere over Alberta, Canada. It was seen by many people and recorded on film and by space borne sensors.
საკმაოდ" 20ით დიდი იყო ჰეჰხ ..
გამიხარრდა
და ესეც
In religious contexts Lord can also refer to various different gods or deities.
 

S_path

My photo
არარაობისგან შემდგარი არსება. ბავშვობიდან ჩუმად დააქვს მოკლედ შეჭრილი ფრთები, ბრბოს კი რატომღაც კუზი გონია..