Nikolai Kalmakov


(1873 – 1955)
იტალიაში დაიბადა და ბავშვობიდან დაყლევებული როჟა იყო ..
ინფო რუსულად _ აქ
«К девяти годам я очень часто уединялся в самой дальней части дома, где старательно запирался и потом один в темноте бесконечно долго и властно призывал появление дьявола»


0 comments:

S_path

My photo
არარაობისგან შემდგარი არსება. ბავშვობიდან ჩუმად დააქვს მოკლედ შეჭრილი ფრთები, ბრბოს კი რატომღაც კუზი გონია..